Veb-səhifənin təqdim olunması qaydaları

(çıxarış - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 189 N-li qərar)

Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər"ə 1 nömrəli əlavə

Dövlət orqanının veb-saytının dövlət orqanları üçün internet şəbəkəsi seqmentində yerləşdirilməsi (seqmentdən çıxarılması) haqqında müraciət forması


Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər"ə 2 nömrəli əlavə

Dövlət orqanının internet informasiya ehtiyatının dövlət orqanları üçün internet şəbəkəsi seqmentində yerləşdirilməsi üçün uçot kartı

fan-fact-1

682+

Qeydiyyatdan keçən domain sayı

fan-fact-1

258+

Xidmət göstərilən qurum sayı