Veb-səhifənin təqdim olunması qaydaları

(çıxarış - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 189 N-li qərar)

"Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər"ə 1 nömrəli əlavə

Dövlət orqanının veb-saytının dövlət orqanları üçün internet şəbəkəsi seqmentində yerləşdirilməsi (seqmentdən çıxarılması) haqqında müraciət forması


"Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər"ə 2 nömrəli əlavə

Dövlət orqanının internet informasiya ehtiyatının dövlət orqanları üçün internet şəbəkəsi seqmentində yerləşdirilməsi üçün uçot kartı


"Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər"ə texniki sənəd

İnternet informasiya ehtiyatının strukturunu, ayrı-ayrı modullarını, proqram təminatının işləmə prinsipini tam əks etdirən texniki sənəd hazırlanmalıdır.

fan-fact-1

782+

Qeydiyyatdan keçən domain sayı

fan-fact-1

292+

Xidmət göstərilən qurum sayı