AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ORQANLARININ RƏSMİ İNTERNET RESURSLARININ GOV.AZ SEQMENTİ ÜZRƏ SİYAHISI

    Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti
    Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

fan-fact-1

767+

Qeydiyyatdan keçən domain sayı

fan-fact-1

285+

Xidmət göstərilən qurum sayı