Veb-səhifənin yoxlanılması və yerləşdirilməsi prossesi

(çıxarış - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 189 N-li qərar)

İnternet informasiya ehtiyatının AZSTATENET şəbəkəsində yerləşdirilməsi

  1. Dövlət orqanları internet informasiya ehtiyatının AZSTATENET şəbəkəsində yerləşdirilməsi üçün onun haqqında məlumatın elektron daşıyıcıdakı nüsxəsini, bu Tələblərin 1 nömrəli əlavəsində göstərilən müraciət ərizəsini, 2 nömrəli əlavəsində göstərilən uçot kartını və saytın texniki sənədini Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə (bundan sonra -Xidmət) təqdim etməlidirlər.
  2. Sənədlərin təqdim olunma vaxtı onların Xidmətə daxil olduğu gündən hesablanır, 7 (yeddi) iş günü müddətində baxılır və nəticəsi haqqında məlumat verilir.
  3. Təqdim olunan müraciət ərizəsi, uçot kartı müraciət edən dövlət orqanının rəhbərliyi tərəfindən imzalanmalıdır.
  4. İnternet informasiya ehtiyatının idarə edilməsinə məsul şəxs(lər)ə Xidmət tərəfindən müvafiq autentifikasiya məlumatları (istifadəçi adı və parol) təqdim olunmalı və müvafiq təlimatlandırma aparılmalıdır.
  5. Müraciət edən təqdim olunmuş məlumatların aktual, tam və həqiqi olmasını təmin etməli və onlarda baş vermiş hər hansı dəyişikliklər barədə 2 (iki) iş günü ərzində Xidmətə rəsmi müraciət etməlidir.
  6. Xidmət müraciət ərizələrinin, uçot kartlarının və internet informasiya ehtiyatlarının bu Tələblərə uyğunluğunun yoxlanılmasının nəticələrini müvafiq məlumat bazalarında saxlamalıdır.
  7. Xidmət internet informasiya ehtiyatlarının bu Tələblərə uyğunluğunun ildə ən azı iki dəfə auditini həyata keçirməlidir.
  8. Audit nəticəsində internet informasiya ehtiyatında aşkarlanmış çatışmazlıqlar barədə Xidmət aidiyyəti dövlət orqanına məlumat verməli və onu nəzarətə götürməlidir.
  9. Dövlət orqanı 7 (yeddi) iş günü ərzində bu çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını təmin etməlidir. Əks halda, Xidmət həmin internet informasiya ehtiyatından istifadəyə məhdudiyyətlər tətbiq etmək hüququndan istifadə edir.
fan-fact-1

786+

Qeydiyyatdan keçən domain sayı

fan-fact-1

293+

Xidmət göstərilən qurum sayı