AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ORQANLARININ RƏSMİ İNTERNET RESURSLARININ GOV.AZ SEQMENTİ ÜZRƏ SİYAHISI

fan-fact-1

795+

Qeydiyyatdan keçən domain sayı

fan-fact-1

294+

Xidmət göstərilən qurum sayı