AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ORQANLARININ RƏSMİ İNTERNET RESURSLARININ GOV.AZ SEQMENTİ ÜZRƏ SİYAHISI

e-standart.gov.az domeni haqqında məlumat


Qurum:
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu
Ünvan:
AZ-1029, Bakı şəhəri, Elçin İsaqzadə 7-ci köndələn
Telefon:
(+994 12) 514-96-03
Faks:
(+994 12) 514-93-08
Email:
office@azstand.gov.az
Name Serverləri:
ns1.gov.az, ns2.gov.az, ns3.gov.az, ns4.gov.az
fan-fact-1

786+

Qeydiyyatdan keçən domain sayı

fan-fact-1

293+

Xidmət göstərilən qurum sayı