Xidmətlər

AZSTATE.net Dövlət orqanlarının elektron informasiya mübadiləsi və internetdən təhlükəsiz istifadəsinin təmin edilməsi üçün təhlükəsiz dövlət internet xidməti
GOV.az Dövlət orqanları üçün ayrılmış dövlət veb seqmentinin *.gov.az Qeydiyyatı Xidməti
Veb-Hosting Dövlət orqanlarına məxsus resursların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün təhlükəsiz Veb-Hosting Xidməti
Mail-Hosting Dövlət orqanlarının elektron informasiya mübadiləsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün təhlükəsiz Mail Server Xidməti

Domen haqqında məlumat

.gov.az