Veb-səhifənin təqdim olunması qaydaları(çıxarış - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 189 N-li qərar)

Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər"ə 1 nömrəli əlavə

Dövlət orqanının veb-saytının dövlət orqanları üçün internet şəbəkəsi seqmentində yerləşdirilməsi (seqmentdən çıxarılması) haqqında müraciət forması

Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər"ə 2 nömrəli əlavə

Dövlət orqanının internet informasiya ehtiyatının dövlət orqanları üçün internet şəbəkəsi seqmentində yerləşdirilməsi üçün uçot kartı

Domen haqqında məlumat

.gov.az