AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ORQANLARININ RƏSMİ İNTERNET RESURSLARININ GOV.AZ SEQMENTİ ÜZRƏ SİYAHISI

senaye.gov.az, domeni azaddır

fan-fact-1

628+

Qeydiyyatdan keçən domain sayı

fan-fact-1

249+

Xidmət göstərilən qurum sayı